หน้าแรก

นายอภิชาติ รักซ้อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3

ข้อมูลบริการ

6 พฤศจิกายน 2561 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
6 พฤศจิกายน 2561 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
6 พฤศจิกายน 2561 การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2562
6 พฤศจิกายน 2561 การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
5 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
28 สิงหาคม 2561 ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองขุม หมู่ที่4

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร